Community Teater & Dans

Foto Paloma Madrid

Communityteater handlar om att få människor att berätta historier de upplever vara viktiga för att sedan gestalta och spela upp. Den professionella teatern finns där som stöd och drivkraft. Nya berättelser ges en möjlighet och en scen och möter den professionella teatern .

Communityteater eller community-art är en starkt växande internationell rörelse. I Latinamerika kallas den för frigörande teater och i Asien för revolutionär teater. I Storbritannien tar den sig an klassfrågor och i USA och Kanada är det ofta etnicitet som står i fokus. Olika Communityprojekt genomförs och har genomförts även i Sverige.

Botkyrka Communityteater har målet att bli en varaktig verksamhet. Vi vill också jobba både lokalt, nationellt och internationellt där Botkyrka blir ett centrum.